Föreningen Some Band bildades 2007.
Organisationsnummer: 802439-2717
Bankkonto 8313-9504327102-1 Sparbanken 1826
Bankgiro 236-2267
E-post
info@someband.se
Styrelsen består av

Ingemar Torstensson, ordf. Mobiltel. 0738 - 211 007

Lars Jernryd, sekr, kassör. Mobiltel. 0708 - 78 56 41

Nästa årsmöte hålls feb 2020.

Föreningen Some Band
aaaaaaaaaaaaiii